Historie

Historie

Achttiende-eeuwse tekeningen

Van de middeleeuwse kerk is een aantal achttiende-eeuwse tekeningen bekend. De oudste tekening is va...

Historie

Klokken

In de klokkenstoel hangt een klok uit 1460. Deze klok zal niet speciaal voor Veenhuizen zijn vervaar...

Historie

DNA en Isotopenonderzoek

Bij de opgraving van de grafkelder van Reinout van Brederode zijn voor onderzoek DNA-monsters genome...

Historie

Grafkelder 2

Bij de opgraving in 2016 was de plek van de grafkelder snel gevonden. De grafkelder werd voorzichtig...

Historie

Historisch gebied rond de kerk van Veenhuizen

Dat het gebied rond de Veenhuizerkerk historisch van betekenis is, is met de vondst van de fundering...

Historie

Grafkelder

In het Brederodejaar 2016 was het de bedoeling om de grafkelder van Reinout van Brederode weer in er...

Historie

Kerk uit 1862

In 1862 is de middeleeuwse kerk gesloopt en vervangen door een Waterstaatskerk. Waterstaatskerk is e...

Historie

Bijzondere details praalgraf

Het beeld van Reinout van Brederode in Veenhuizen wordt toegeschreven aan het atelier van De Keyser....

Historie

Praalgraf van Reinout van Brederode

In 1633 is het praalgraf van Reinout van Bredeode in het kerkje te Veenhuizen geplaatst. Het lag in...

Historie

Reinout van Brederode

Reinout van Brederode werd in 1565 geboren als het klopt dat hij op 7 januari 1633 67 jaar was. Uit...

Historie

Klap op het hoofd

Tijdens de opgraving van de fundering van de middeleeuwse kerk kwam er een knekelput te voorschijn d...

Historie

De funderingen

Nadat de Hollandia archeologen in april 2016 de grafkelder hadden blootgelegd waarbij ook de funderi...

Historie

Boomkamp in 1740

In 1740 heeft Gijsbert Boomkamp Veenhuizen als volgt beschreven:Dit dorp met de omliggende landerije...

Historie

Kerken van Veenhuizen

Veenhuizen wordt in 1289 genoemd als één van de plaatsen in het Geestmerambacht, die met Graaf Flori...

Nieuws

Crowdfunding

In 2016 heeft er een archeologische opgraving plaatsgevonden in Veenhuizen. Dit doel was om de grafk...

Historie

DIONYSIUS IN MYN NAEM …

Over de luidklok (1460) in de klokkenstoel bij de kerk van Veenhuizen (gem. Heerhugowaard). In de mo...

Historie

Brederodejaar 2016m

Wanneer Reinout van Brederode precies geboren is, is niet bekend, maar het moet zo rond 1566 zijn ge...