Reinout van Brederode

Wanneer Reinout van Brederode precies geboren is, is niet bekend, maar het moet zo rond 1566 zijn geweest. Hij is vermoedelijk op “Huis ter Kleef” te Haarlem geboren.

huis1

 Het “Huis ter Kleef” te Haarlem waar Lancelot van Brederode woonde

Zijn vader, Lancelot van Brederode, was een bastaardzoon van Reinout III van Brederode (praalgraf in Vianen). Bastaardkinderen kregen een goede opleiding, maar bij de erfenis van hun vader stonden ze buitenspel. Lancelot leidde als kapitein het verzet tegen de Spaanse troepen tijdens het beleg van Haarlem. Na de verovering van Haarlem door de Spanjaarden in 1573 werd Lancelot van Brederode in Schoten bij Haarlem onthoofd, waarna het kasteel van Brederode te Santpoort door de Spanjaarden werd verwoest (Ruïne van Brederode te Santpoort).

Lancelot is begraven in het kerkje van Veenhuizen in de familiegrafkelder.

Zijn moeder Adriana Bloys van Treslong was Vrouwe van Veenhuizen.

Ze is in 1574 in Veenhuizen overleden en in het familiegraf in de kerk te Veenhuizen begraven.

Register to read more...

Over de luidklok (1460) in de klokkenstoel bij de kerk van Veenhuizen (gem. Heerhugowaard)

In de moderne klokkenstoel, die in 1983 gebouwd werd bij de kerk van Veenhuizen, hangt een eeuwenoude luidklok. Deze klok, die tot de oudste objecten van de kerk behoort, dateert uit 1460. De diameter is ca 75 cm, de hoogte ca, 57 cm, het gewicht 258 kilo. De klok hangt, zoals gebruikelijk, aan een eenvoudige zesarmige kroon. Zoals vele middeleeuwse luidklokken heeft ook deze een naam, n.l. Dionysius. Dat is te lezen in de tekst die op de klok staat: ‘DIONICIUS IS MYN NAEM MYN GHELUYT SY GODE BEQUAEM’ . Daarachter staat de ontstaansdatum:’INT JAER ONS HEREN MCCCCLX (!460)’. Op de klok zijn diverse destijds moderne versieringen aangebracht, zoals een rand met om en om kruisbloemen en fleurs-de-lis. De rand bevat tevens enkele medaillons met bekende christelijke voorstellingen. De klok wordt nog altijd geluid, bijvoorbeeld bij begrafenissen en op 4 mei.

 

Download HIER de nieuwe folder van de klokkenstoel

Register to read more...

Veenhuizen ligt ten oosten van Heerhugowaard-Noord. Aan de kerkweg 26 staat een klein kerkje met daarin een liggend beeld van Reinout van Brederode (in 1633 overleden op 67 jarige leefttijd). Wanneer er bewoning in Veenhuizen is gekomen is niet bekend. Ook is niet bekend wanneer er voor het eerst een kerk is gekomen. Voor 1200 zal er geen kerk hebben gestaan. Op een in de 19e eeuw geconstrueerde kaart van ´Hollands Noorderkwartier uit 1288´ staat er bij Veenhuizen een kerk aangegeven. Gevonden paalresten vormen het bewijs van een dertiende-eeuws kerkje. Rond het jaar 1460 is een tufstenen kerkje gebouwd met een houten toren.

Register to read more...