Historie

Klokken

In de klokkenstoel hangt een klok uit 1460. Deze klok zal niet speciaal voor Veenhuizen zijn vervaardigd omdat de bevolking daarvoor te gering was. Vroeger gebeurde het nog wel eens dat een stad of andere gemeente een klok aan een kleiner dorp schonk. De klok heeft als opschrift: Dyonicius is myn naem myn gheluyt sy gode bequaem int jaer ons heren mcccclx. De klok is vanwege zijn historische waarde aan het begin van de Tweede Wereldoorlog met een ā€œPā€œ beschilderd. In de oorlog is de klok uit de kerk gehaald om omgesmolten te worden.  Zover is het niet gekomen. In de Vrije Almaarder van 14 september 1945 staat:

Klokken terug

De oude in de 15e eeuw gegoten klok voor de parochie van den H. Dionysius, tot de opvordering hangende in de gemeentetoren te Veenhuizen, is teruggevonden.

Eveneens is dit het geval met de klok van de N. Herv. gemeente te Heerhugowaard, die in de 17e eeuw gegoten werd voor de gemeente Culemborg door de bekende klokkengieter Hemony.

Beide klokken werden in Groningen ontdekt.

De klok heeft daarna weer dienst gedaan in de toren van Veenhuizen tot in 1965. Na de sloop van de kerk uit 1862 is de klok opgeborgen in de hoop dat er weer een klokkentoren zou komen. Vooral Trijn Rentenaar-Knol, de scriba van de kerk in Veenhuizen, heeft veel werk verzet om de klok weer een plaats te geven bij de kerk. In 1983 was het zover dat de klok weer geluid kon worden. In juli 2015 is de klok na restauratie van het houtblok weer in de klokkenstoel geplaatst. Het luiden gaat weer als vanouds.

Boomkamp heeft nog een tweede klok beschreven, maar daar is verder geen informatie over dan wat hij beschrijft. Er zou opgestaan hebben: Francisci est nomen meum anno domini 1494. Wanneer deze klok uit de kerk is verdwenen is niet bekend.