Historie

DNA en Isotopenonderzoek

Bij de opgraving van de grafkelder van Reinout van Brederode zijn voor onderzoek DNA-monsters genomen. Het meeste materiaal komt uit kiezen, maar tegenwoordig kan het ook uit het rotsbeen gehaald worden. Het rotsbeen is het stuk van de schedel waar het gehoor in zit. Het DNA-materiaal is verzameld door Constance van der Linde. Het moest wel gebeuren onder strikte condities om vervuiling met ander DNA-materiaal te voorkomen. De onderzoekplek werd afgesloten en Constance was gekleed in een witte overall.  Het was mogelijk van acht schedels DNA-materiaal te verzamelen. De uitslag van de test was dat  de schedels van 4 mannen en 4 vrouwen waren. Het bleek dat zich onder deze acht een biologisch gezin bevond, bestaande uit vader, moeder en twee volwassen dochters.

Er kon niet aangetoond worden dat er een overeenkomst was met het DNA van Willem van Brederode die in 1285 te Velsen is begraven. Nadat zijn skelet in 1967 was opgegraven was daar reeds DNA-onderzoek gedaan.

Op basis van de beschikbare gegevens is het op dit moment helaas nog niet mogelijk om met zekerheid de identiteit van de acht onderzochte individuen te achterhalen.

Theoretisch gezien is het mogelijk dat de vader, moeder en twee dochters in werkelijkheid Reinout, Petronella en twee dochters van beiden, Isabella Adriana en Anna Catherina, zijn. De leeftijd van de vader komt overeen met de sterfteleeftijd van Reinout, maar van de moeder kon de sterfteleeftijd niet worden vastgesteld. Aanvullend onderzoek vindt momenteel plaats  waarbij vooral gekeken moet worden of achterhaald kan worden waar de familieleden van Reinout van Brederode zijn begraven.

Bij het isotopen-onderzoek is gekeken waar de mensen vandaan komen. Als resultaat komt er uit dat tijdens de eerste jaren van hun leven alle individuen mogelijk op dezelfde locatie zijn opgegroeid. Het is niet uit te sluiten dat de individuen uit geologisch identieke, maar geografish afwijkende gebieden komen. Dat betekent dat de onderzochte individuen zowel uit de provincie Zeeland als uit Noord- en Zuid-Holland kunnen komen. De families Van Brederode en Bloys van Treslong kwamen uit Haarlem.