Historie

Grafkelder

In het Brederodejaar 2016 was het de bedoeling om de grafkelder van Reinout van Brederode weer in ere te herstellen. De kerk van 1862 had begin zestiger jaren van de vorige eeuw een gat in het dak omdat een dakpan kapot was. Als je daar lang genoeg niets aan doet dan zal het hout er onder ook kapot gaan en dat had gezorgd voor een gat. De plaatselijke timmerman toog begin jaren zestig de ladder op om de schade op te nemen en vond dat de kerk zo slecht was, dat verblijf in de kerk levensgevaarlijk was geworden. Tevens was door verlaging van het polderpeil de kerk verzakt en om het geheel weer in goede staat te brengen werd berekend dat daar ƒ 100.000,- mee gemoeid zou zijn. De landelijke Bouw- en Restauratiecommissie van de Nederlands Hervormde kerk vond dat er beter een kleiner gebouwtje neergezet zou kunnen worden want de restauratie was veel te duur. Binnen de kerkenraad was er een krappe meerderheid voor sloop en aldus geschiedde in 1965. Men had zich maar niet verdiept in het praalgraf van Reinout van Brederode. Het beeld zou in het voorportaal van het nieuwe kerkje komen. De verbazing dat er een grafkelder onder het beeld lag kwam pas bij de verplaatsing van het beeld naar het voorportaal op 19 oktober 1965. Nieuwsgierig geworden wat er in de grafkelder zou liggen, sloeg men een gat in de bovenkant. Men zag daar allerlei botten liggen en de restanten van een loden kist. De grafkelder stak boven het maaiveld uit en daar moest iets aan gebeuren. De aannemer heeft eigenhandig het dak van de grafkelder kapot geslagen en vervolgens de zijmuren tot onder het maaiveld weggeslagen. Daarna is de grafkelder gevuld met alles wat dicht in de buurt lag. Om de plaats te markeren is er een boom op geplant die reeds snel niet levensvatbaar bleek. En zo bleef de grafkelder jaren in een zekere anonimiteit in een perk liggen tot dat er belangstelling kwam om de grafkelder zichtbaar te maken en waren de botten die er in lagen wel van een Van Brederode?