Historie

Reinout van Brederode

Reinout van Brederode werd in 1565 geboren als het klopt dat hij op 7 januari 1633 67 jaar was. Uit andere bronnen zou hij ook in 1565 of 1567 geboren kunnen zijn. Hij was de oudste zoon van Lancelot van Brederode en Adriana Bloys van Treslong. In 1573 wordt Lancelot van Brederode onthoofd. Hij was één van de aanvoerders geweest van de verdediging van Haarlem. De moeder van Reinout komt in Veenhuizen te overlijden in 1574. Beiden worden begraven in het familiegraf in de kerk van Veenhuizen. Hij is vermoedelijk verder opgevoed bij Coornhert, die in Haarlem woonde en wiens vrouw de zuster was van Lancelot van Brederode’s moeder. Door de invloed van Coornhert gaat hij rechten studeren in Leiden en later nog in Douai en Padua. In 1594 mag hij mee in het gezelschap van zijn oom Walraven van Brederode naar Schotland om aanwezig te zijn bij de doop van de oudste zoon van de koning van Schotland. In 1597 trouwt hij met de oudste dochter van Johan van Oldenbarnevelt. Reinout en Geertruyd krijgen twee kinderen, maar Geertruyd overlijdt in 1601. In 1597 is hij raadsheer geworden bij de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland en in 1602 zelfs president. Hij wordt dan ook ridder en mag zitting nemen in de staten van Holland. In 1603 trouwt hij met Maria van der Duyn. Hugo de Groot maakt daar een gedicht over in het latijn. Maria krijgt een zoon, maar overlijdt in 1607 en haar zoon in 1608. In 1612 trouwt hij met Anna van Lynden. Ze krijgen geen kinderen. Dit huwelijk houdt langer stand en eindigt met het overlijden van Anna in 1624. Als zijn oudste dochter in 1625 overlijdt en zijn jongste dochter in 1627, heeft hij geen opvolgers meer. In 1630 trouwt hij met Petronella d’Hinojossa. In 1631 en 1632 worden twee dochters geboren, maar Reinout van Brederode overlijdt op 7 januari 1633. Zijn diepbedroefde kinderen zijn dan ongeveer 17 maanden en 3 maanden oud. Na een staatsbegrafenis in Den Haag wordt hij bijgezet in de familiegrafkelder in Veenhuizen. Het beeld wordt ook in 1633 geplaatst.