Historie

Klap op het hoofd

Tijdens de opgraving van de fundering van de middeleeuwse kerk kwam er een knekelput te voorschijn die voor een gedeelte onder de fundering lag. De kerk werd gebouwd op een plek waar eerder een kerkhof was en mogelijk dus ook al een eerdere kerk heeft gestaan. Aan één van de schedels was te zien dat de persoon met een zwaard op zijn hoofd was geslagen. Dergelijke kwetsuren zijn ook bekend van de slag bij Vronen (1297), dit is te zien in het Huis van Hilde in Castricum. De graven van Holland probeerden al jaren om West-Friesland in bezit te krijgen, maar de West-Friezen waren door hun guerilla-tactiek in het gebied heer en meester. Graaf Willem II moest zijn strijd met de dood bekopen in 1256 toen hij op weg van Alkmaar naar Hoogwoud door het ijs zakte in de Berkmeer en daar doodgeslagen werd. Willem van Brederode was toen één van de legeraanvoerders van Willem II. Floris V, de zoon van Willem II, lukte het wel om de West-Friezen te verslaan in 1282 vooral omdat de West-Friezen hun guerrilla-tactiek hadden verlaten. Bij de vredesonderhandelingen in 1289 beloofden de West-Friese afgevaardigden trouw aan de graaf en zij beloofden dat zij hem en zijn manschappen niet zouden hinderen bij het aanleggen van wegen, dijken en burchten. De belastingen zouden ze steeds stipt betalen. De vredesvoorwaarden waren mild. Dat paste in de strategie van Floris: behandel je gewezen vijanden goed en verneder ze niet onnodig.

Floris V bouwde een aantal burchten, waarvan kasteel Radboud te Medemblik wel het bekendst is, om de West-Friezen in bedwang te houden. De strijd om de macht kostte toen al vele levens, waarvan bij de fundering van de middeleeuwse kerk een slachtoffer lag.