Historie

Boomkamp in 1740

In 1740 heeft Gijsbert Boomkamp Veenhuizen als volgt beschreven:

Dit dorp met de omliggende landerijen, waarvan sommige onder de naam Veenhuizer gronden nu onder de Heerhugowaard vallen, is zeer oud. Het is een vrije heerlijkheid en ligt 2ΒΌ uur gaans ten oostnoordoosten van Alkmaar. De kerk is 28 stappen lang en 12 stappen breed en niet erg bijzonder [in de kladversie van het manuscript wordt het gebouw zeer vervallen genoemd]. Wel pronkt het koor met een mooie graftombe, waarop de heer Regnandus van Brederode levensgroot uit wit marmer is gebeeldhouwd, met zijn ridderorde om de hals, met de ene hand rustende op een boek terwijl de andere een sluier vastgrijpt.

[Boomkamp noemt ridderorde wat in werkelijkheid de gouden ketting is met medaillon van Gustaaf II Adolf van Zweden, die hij in 1616 had gekregen en de sluier in zijn linker hand wordt door Carla Rogge aangeduid als een baret.]

Rondom bevinden zich de familiewapens,gehouwen uit dezelfde steen. Hij rust op een zwart marmeren bed dat op een wit arduinen en gewoon gemetselde sokkel staat..

Boomkamp gaat daarna verder over de twee klokken die in de toren hingen. De eerste klok die hij beschrijft hangt nu in de klokkentoren:

Op de ene klok staat: 

Apovilius is mijn naam                                  

mijn geluid is voor God aangenaam.            

In het jaar onzes Heren 1460.

[Boomkamp heeft de klok nooit goed van dichtbij kunnen zien. Op de klok staat namelijk: Dyonicius is myn naem myn gheluyt sy gode bequaem int jaer ons heren mcccclx]

Op de andere: Franciscus is mijn naam. In het jaar onzes Heren 1494.

[Deze klok is in de loop der tijd verdwenen.]

 

Op een van de ramen staat het jaartal 1543 en op de zitbanken 1595.

[De ramen uit de Middeleeuwse kerk zijn bij de sloop verloren gegaan evenals de zitbanken.]

De huidige baljuw, die met burgemeesters en raad keuren uitvaardigt, is de heer Van der Ster, secretaris van Hoogwoud. Het dorp wordt bediend door de predikant van Oude Niedorp. Het behoort toe aan zijne weledelheid Van Cats.

 

Bron: Gijsbert Boomkamp, De stadt Alkmaer met haare dorpen. Een beschrijving uit 1740 van historisch erfgoed in Noord-Holland, 2010 Stichting Uitgeverij Noord-Holland, blz. 227 en 229.