Crowdfunding

In 2016 heeft er een archeologische opgraving plaatsgevonden in Veenhuizen. Dit doel was om de grafkelder van Reinout van Brederode terug te vinden. Dit is gelukt, en de botten zijn onderzocht om te achterhalen of deze van Reinout waren.

Bij deze opgraving zijn funderingen aangetroffen van twee afgebroken kerken, van een negentiende-eeuwse kerk uit 1862 en funderingen van een kerk uit ongeveer 1300!

Veel mensen denken dat de geschiedenis van de gemeente Heerhugowaard pas begint bij de drooglegging in 1631.

Dat Veenhuizen ouder is , was algemeen bekend.

Met deze opgraving is dat archeologisch bewezen. De stichting tot behoud Praalgraf Veenhuizen wil de aangetroffen fundamenten conserveren en definitief zichtbaar maken. Een glasplaat met led verlichting moet straks de fundamenten afdekken.

De kosten van dit plan bedragen 75000.00 euro. De stichting wil dit door een crowdfundingsactie bij elkaar brengen.

Meer informatie over deze crowdfundingsactie kunt u vinden op de website :

fundamentenveenhuizen.com of op facebook