De Heer van Veenhuizen wacht op beter onderdak

veenhuizen-3 Zo'n bijzonder praalgraf en zo'n slecht onderdak. Dat moet anders, vindt Veenhuizen.

Het praalgraf van Reinout van Brederode (1567-1633) is een rijksmonument. Als Heer van Veenhuizen had Reinout jarenlang het voor het zeggen in Veenhuizen. Reinout van Brederode ligt – in marmer – in het voorportaal van het kerkje. Het praalgraf is een van de weinige graftombes in heel Nederland uit de eerste helft van de zeventiende eeuw. Het grafmonument een zeldzaam voorbeeld van dit genre in de grafkunst.

Reinout van Brederode was een man die heel wat in de melk had te brokkelen. Meer dan twintig jaar was hij voorzitter van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland, het hoogste rechtscollege van het land.

Het voorportaaltje verkeert in slechte staat. U hebt daar al eerder iets over kunnen lezen. Het gebouwtje vertoont scheuren. Met lapmiddelen wordt voortdurende lekkage te lijf gegaan. Dit kan niet zo langer. Een afdoende oplossing is dringend noodzakelijk. Reinout van Brederode verdient een passend onderkomen.

Vanuit het dorp is de Stichting Behoud Praalgraf Veenhuizen opgericht. Met als doel de realisatie van een knap onderkomen. De bouw van een nieuw voorportaal kost 200.000 euro. Het ontwerp is goedgekeurd door de gemeente.

Voor de financiering van het plan is de stichting volledig aangewezen op subsidies. Fondsen en bedrijven worden benaderd. Het bestuur van de stichting bestaat uit Hans van Breugel (voorzitter), Rene Balvers, Walter van Giesen Ed Dekker, en Piet Zwaagstra. Beide laatstgenoemden wonen buiten Veenhuizen. Piet Zwaagstra is bestuurslid van de Protestantse gemeente te Heerhugowaard-Veenhuizen, Ed Dekker is journalist en schrijver van het boek 'Veenhuizen van vroeger'.